ACT

De nieuwe generatie koolstofarme cementtechnologie.

Building model

ACT: de toekomst van cementproductie

ACT vertegenwoordigt een revolutionaire stap in de wereld van cementtechnologie. Deze nieuwe generatie koolstofarme cementtechnologie maakt het mogelijk om de koolstofvoetafdruk van cementproductie wereldwijd tot wel 70% te verminderen zonder aanzienlijke kostenstijgingen. Bovendien resulteert het in een lager energie- en waterverbruik en hoeven productieprocessen minimaal aangepast te worden.

De snelle decarbonisatie van de cementindustrie zet een grote stap voorwaarts nu Ecocem een Europese technische beoordeling verkrijgt

De Europese cementindustrie beschikt nu over een schaalbare koolstofarme cementtechnologie die de kosteneffectieve decarbonisatie binnen tien jaar kan versnellen.

Uitstoot verlagen.
Een belofte die om ACTie vraagt.

In de cementindustrie moeten we nu stappen ondernemen als we voldoende uitstootverlaging willen realiseren om onze doelen voor 2030 te halen. Er bestaan slechts twee realistische mogelijkheden om de procesuitstoot te verminderen:

Afvang van de geproduceerde CO2, via CCDS/CCUS (Carbon Capture and Storage/Carbon Capture Utilisation and Storage)

Verminder CO2-uitstoot door koolstofarm cement – cement met een lager klinkergehalte – te produceren.

Een radicale aanpak van het wereldwijde koolstofprobleem

ACT, de koolstofarme cementtechnologie ontwikkeld door Ecocem, kan snel en kosteneffectief de koolstofvoetafdruk van traditionele cementproductie verminderen. Dit komt neer op een vermindering van 1,6 miljard ton CO2-uitstoot. En dit alles zonder significante stijging van de productiekosten, minimale aanpassingen in de productieprocessen en zonder concessies te doen aan de productkwaliteit.

Zorgen voor een koolstofarme revolutie en meer

ACT levert kosteneffectief koolstofarm cement op een schaal die voorheen ongekend was. En dit gaat gepaard met aanzienlijk minder energie- en waterverbruik en een indrukwekkende reductie van 70% in vervuilende gassen (NOx en SOx).