Zorgen voor een koolstofarme revolutie en meer

ACT maakt de grootschalige en kosteneffectieve productie van koolstofarm cement mogelijk

Koolstofarme voetafdruk:

‍ACT-technologie produceert 70% minder CO2-uitstoot vergeleken met conventioneel Europees cement. In plaats van te proberen de CO2 af te vangen tijdens het productieproces, verhindert het de uitstoot al vanaf het begin. Als het op schaal wordt ingezet, kan het de koolstofvoetafdruk van de cementindustrie tegen 2030 met 50% verminderen.

ACT gebruikt aanzienlijk minder klinker, gemengd met inerte toeslagmaterialen en een reeks koolstofarme aanvullende cementachtige materialen (SCM’s). Dit maximaliseert de hoeveelheid niet-reactief, ultra-koolstofarm kalksteen als toeslagmateriaal in cement, waarmee cement ongeveer 70% koolstofarmer kan worden gemaakt dan conventionele cementmengsels die vandaag de dag in Europa worden gebruikt.

Schaalbaarheid:

‍ACT maakt slim gebruik van grondstoffen uit de cementindustrie, vooral overvloedige kalksteen, wat een enorme schaalbaarheid mogelijk maakt. Door veel kalksteen te gebruiken, verspreiden ACT SCM’s hun milieuvriendelijke voordelen over een groter volume beton, waardoor meer bereikt wordt met minder middelen. Belangrijk is dat ACT verschillende SCM’s kan benutten, waardoor het eenvoudig aan te passen is aan lokale beschikbaarheid. 

Energiezekerheid:

‍ACT verbruikt slechts een kwart van de thermische energie die normaal nodig is bij de productie van cement met een hoog klinkergehalte. Bovendien gebruikt ACT evenveel of zelfs minder elektrische energie. In een tijd waarin energiezekerheid cruciaal is, biedt dit een essentieel voordeel.

Geen verstoring van processen:

ACT biedt het grote voordeel dat het bestaande activiteiten niet verstoort. De technologie vereist geen aanpassingen aan de huidige productieprocessen voor cement en beton en is gebaseerd op methoden en middelen die nu al worden gebruikt. Het kan worden geïmplementeerd in de meeste cementfabrieken met minimale extra investeringen en industriële aanpassingen, waardoor bestaande activa in combinatie met lokale grondstoffen optimaal benut worden.

Lagere kosten:

‍ACT-cement heeft aanzienlijk lagere operationele kosten in vergelijking met CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage). Het maakt gebruik van goedkeurde grondstoffen volgens de cement- en betonnormen, met specifieke toevoegingen voor reologie en activering. Bovendien kan het wereldwijd worden geproduceerd in cementfabrieken met minimale extra investeringen of verstoring.

Minder waterverbruik:

‍In delen van de wereld zoals Zuid-Europa en grote delen van de VS, waar waterschaarste een groeiend probleem is, biedt ACT een oplossing. Het vermindert het watergebruik voor betonproductie met de helft, dankzij specifieke toevoegingen voor reologie en activering. ACT is ontworpen voor beton met een laag watergehalte, wat zowel milieuvriendelijk als maatschappelijk waardevol is.

Lagere uitstoot van deeltjes:

ACT stoot 70% minder SOx en NOx uit in vergelijking met conventioneel cement.

Beschikbaarheid op korte termijn:

In tegenstelling tot veel andere belangrijke technologieën die gericht zijn op het verminderen van de uitstoot in de cementindustrie, kan ACT snel worden geïmplementeerd. ACT heeft al een uitgebreide technische validatie ondergaan en zijn effectiviteit bewezen in industriële trials. In 2024 wordt de verkrijging van een CE-markering verwacht, waarna de eerste commerciële toepassingen van ACT in de markt worden gezet. Tegen 2026 zullen deze toepassingen beschikbaar zijn in alle in Europese landen waar Ecocem actief is (Frankrijk,Verenigd Koninkrijk, Benelux-landen, Ierland).

ACT vereist minder energie en water, verlaagt de uitstoot van schadelijke gassen en deeltjes en leidt nauwelijks tot verstoring van de bestaande productieprocessen.