ACT: de toekomst van cementproductie

Cement heeft een probleem

Jaarlijks wordt maar liefst 2,5 miljard ton CO2 uitgestoten, wat betekent dat de cementproductie meer dan 7% van de wereldwijde uitstoot voor haar rekening neemt. Leer alles over het probleem hier.

Het merendeel van de CO2-uitstoot in cement en beton komt voort uit de productie van klinker, een cruciaal ingrediënt in traditioneel cement. Klinker fungeert als bindmiddel voor beton en draagt maar liefst 90% van de koolstofvoetafdruk ervan.

Bijna een derde van de uitstoot in verband met klinker komt voort uit de energie die nodig is voor de productie ervan. De overige twee derde van de uitstoot (procesuitstoot) ontstaat door een chemische reactie waarbij kalksteen (CaCO3), bij zeer hoge temperaturen, calcineert (of wordt afgebroken) tot brandkalk (CaO) en CO2. Deze CO2-uitstoot is onvermijdelijk bij het produceren van klinker.

Hoewel er vooruitgang is geboekt in het verminderen van de CO2-voetafdruk gerelateerd aan de een derde uitstoot veroorzaakt door energieverbruik, verloopt de reductie van procesuitstoot veel trager. En dat terwijl dit juist de grootste bron van CO2-uitstoot vormt. Koolstofafvang en -opslag en koolstofafvang, -hergebruik en -opslag (CCS en CCUS) worden beschouwd als de belangrijkste oplossing voor procesuitstoot. Hoewel deze technologieën nog in ontwikkeling zijn, zullen ze aanzienlijke kosten met zich meebrengen en vereisen ze ingrijpende operationele aanpassingen. Naar verwachting zal de implementatie op zijn vroegst in 2035 plaatsvinden, wat betekent dat aanzienlijke uitstootverminderingen veel eerder moeten worden gerealiseerd.

“Het is duidelijk dat de cementindustrie momenteel niet op schema ligt om de vereiste 1,5°C-norm te halen. We moeten een oplossing vinden.”

ACT is het antwoord

In plaats van vertrouwen op het afvangen van koolstof tijdens het cementproductieproces, heeft Ecocem ACT: een innovatieve koolstofarme cementtechnologie die de CO2-uitstoot tijdens het productieproces drastisch vermindert. Bij de productie van koolstofarm cement gebeurt dit door het gebruik van minimale hoeveelheden klinker en in plaats daarvan grote hoeveelheden aanvullende cementachtige materialen (SCM’s). Hoewel SCM’s redelijk schaars zijn in vergelijking met klinker, maakt ACT gebruik van een slimme aanpak om deze uitdagingen te overwinnen. Door minder klinker en SCM’s toe te voegen aan cementmengsels en in plaats daarvan veel meer koolstofarme toeslagmaterialen te gebruiken, wordt de impact van deze koolstofarme cementsoorten aanzienlijk vergroot. De voordelen van deze koolstofarme SCM’s worden op deze manier verspreid over een veel groter volume eindproduct.

Cement met een hoog gehalte aan toeslagmaterialen en een laag watergehalte: dit is de sleutel tot een doeltreffende vermindering van de uitstoot voor 2030.

De ACT-technologie belooft snel beschikbaar, concurrerend en koolstofarm cement met een laag klinkergehalte voor de cement- en betonindustrie. ACT heeft een uitgebreide technische validatie ondergaan en heeft zijn effectiviteit bewezen in industriële trials. Na de verkrijging van een CE-markering in 2024, zal ACT voor het eerst commercieel beschikbaar zijn. Naar verwachting zal ACT in 2026 beschikbaar op de Europese markten.

  • De brede toepasbaarheid van ACT, die compatibel is met diverse koolstofarme bindmiddelen, tempert de hoge verwachtingen die men heeft van CCUS als technologie voor het verminderen van uitstoot.

 

Ecocem zet zich in voor een snelle vermindering van de wereldwijde uitstoot in de cementindustrie. Dit doel kan alleen worden bereikt door nauwe samenwerking met toonaangevende cementproducenten en door de ACT-technologie zo wijdverspreid en commercieel aantrekkelijk mogelijk beschikbaar te stellen. De brede toepassing van ACT is van vitaal belang om de 1,5°C-norm te halen. We kijken uit naar onze samenwerking met de cementindustrie om dit ambitieuze doel te realiseren.