Versnelde decarbonisatie van de cementindustrie

Play Icon
Paul Roos, Managing Director Ecocem Benelux

Na 10 jaar uitgebreid onderzoek en internationale samenwerking met veel van ‘s werelds toonaangevende materiaalwetenschappers heeft onze baanbrekende ACT-technologie een ETA (European Technical Assessment of ETA) gekregen van EOTA (European Organization for Technical Assessment) voor een revolutionaire, nieuwe eco-efficiënte technologie. cement.

Deze onafhankelijke beoordeling biedt Ecocem een route naar volledige commercialisering van zijn ACT-technologie tegen 2026 en creëert de mogelijkheid voor de bredere cement- en betonindustrie om hetzelfde te doen. Er bestaat ook het potentieel om mondiaal op te schalen, aangezien ETA’s internationaal worden erkend en zeer gerespecteerd.

De technologie ondergaat momenteel strenge tests die al aantonen welke koolstofreductie mogelijk is met behulp van ACT – in feite een CO2-reductie van 70% vergeleken met het gemiddelde Europese cementmengsel. De proeven hebben ook sterke prestaties aangetoond op belangrijke criteria, waaronder sterkte, duurzaamheid en betonverwerkbaarheid. We zijn van plan om het eerste ACT-cement in de loop van 2024 aan klanten op de Europese markten te leveren, met volledige commercialisering in 2026.

Het onlangs door de Europese Commissie voorgestelde doel van een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 90% in 2040 versterkt de behoefte aan een reeks koolstofarme technologieën. Door de ACT-technologie voor klinkerreductie in te voeren, is het pad nu duidelijk voor de mondiale cementindustrie om de eerste grote industriële sector te worden die koolstofarm wordt op een traject dat in overeenstemming is met de Overeenkomst van Parijs om een traject van 1,5°C te bereiken, zonder grote veranderingen in de huidige werkpraktijken of buitensporige kosten.

De uitdaging voor beleidsmakers, investeerders en de industrie is nu om de adoptie van deze baanbrekende technologie te versnellen.

Deze technische goedkeuring is een gamechanger voor onze industrie, want deze stelt ons in staat ACT in de Europese markten te zetten, zowel rechtstreeks als met licenties voor andere cement-, beton- en bouwbedrijven.  – Donal O’Riain, Founder en Managing Director, Ecocem

“De technologie voor het koolstofarm maken van de cementindustrie in lijn met het klimaatakkoord van Parijs bestaat nu. Dankzij de Europese technische goedkeuring, beschikken we nu over de beoordeling die bewijst dat ACT veilig is en goed werkt. Het is dus niet langer alleen een theorie, maar een daadwerkelijke, reële technologie die het verschil gaat maken.”  – Christian Clergue, European Standards Manager, Ecocem