Uitstoot verlagen.

Een belofte die om ACTie vraagt.

De cementindustrie moet nu dringend actie ondernemen als we tegen 2030 de koolstofuitstoot met 50% willen terugdringen

De uitstoot van de cementindustrie bevindt zich op een kritiek punt. Wereldwijd zijn we niet op koers om het traject van 1,5 graden tegen 2030 te halen. Daarom is dringende actie vereist als we een 50% reductie van uitstoot voor die tijd willen bereiken.

Een derde van de uitstoot van het cementproductieproces is te wijten aan energieverbruik. Hoewel er al aanzienlijke vooruitgang is geboekt door het gebruik van alternatieve brandstoffen, optimalisatie van ovens en elektrificatie, blijft de uitdaging zitten in de reductie van procesuitstoot.

Deze emissies, die twee derde van alle uitstoot bij cementproductie vertegenwoordigen, zijn het onvermijdelijke gevolg van de chemische reactie waarbij kalksteen decarboniseert om klinker te produceren, het hoofdingrediënt van cement.

Er bestaan slechts twee realistische mogelijkheden om de procesuitstoot te verminderen: ‍

  • Afvang van geproduceerde CO2 met CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage, koolstofafvang, -hergebruik en -opslag).
  • Minder CO2 produceren door de productie van koolstofarm cement met een lager klinkergehalte – de belangrijkste bron van CO2-uitstoot. Dit wordt ook wel klinkervervanging genoemd.

 

Alles over CCUS

In de afgelopen jaren heeft CCUS (koolstofafvang, -hergebruik en -opslag) de aandacht getrokken als een mogelijke oplossing voor grootschalige vermindering van procesuitstoot. Hoewel CCUS een belangrijke rol zal spelen in langdurige emissiereductie, is het geen wondermiddel. Het brengt hoge kosten met zich mee, vergt aanzienlijke investeringen en zal niet wereldwijd toegepast kunnen worden. Slechts een beperkt aantal cementfabrieken is geschikt voor deze technologie, die waarschijnlijk pas in het volgende decennium gereed is voor grootschalige implementatie. Het vergt tijd om deze technologie te ontwikkelen. CCUS moet niet gezien worden als het begin van de oplossing, maar eerder als het sluitstuk ervan. Deze technologie kan het best worden ingezet om de resterende uitstoot aan het eind van het productieproces weg te nemen, nadat er met oplossingen aan het begin van het proces geen winst meer te behalen valt.

Energievraag stijgt 

CCS en CCUS staan voor aanzienlijke uitdagingen op het gebied van energie-intensiteit. Volgens het rapport ‘A Bridge Towards a Carbon Neutral Europe’ van het Institute for European Studies uit 2018 zou het gebruik van CCS tegen 2050 jaarlijks zo’n 12 TWh elektriciteit vergen. CCU, vereist nog meer energie, omdat het 25 keer zo energie-intensief is als CCS.

Veelbelovende oplossingen zijn voor handen

Cement met een hoog gehalte aan toeslagmateriaal en een laag watergehalte is een innovatieve benadering die CO2-uitdaging drastisch kan aanpakken. 

In het rapport High-Filler Cements: Potential Economically Viable Solutions for a Low-CO2 Cement Based Materials Industry van het VN-Milieuprogramma wordt duidelijk uitgelegd dat cementtechnologieën met een laag klinkergehalte de meest veelbelovende weg bieden naar het bereiken van een koolstofvrije cementindustrie. Deze benaderingen bieden niet alleen kosteneffectieve en direct toepasbare oplossingen voor het probleem van procesuitstoot van klinker, maar behouden ook de technische prestaties, mechanische sterkte en duurzaamheid van beton en verbeteren deze zelfs. Het maximaliseren van het gebruik van cement met een laag klinkergehalte en een minimale koolstofuitstoot is van groot belang. Dit draagt aanzienlijk bij aan het verminderen van de toekomstige belasting van CCUS, doordat er in eerste instantie veel minder CO2 wordt geproduceerd.

AAC maakt cement met hoog gehalte GGBS mogelijk

Hoewel cement met een laag klinkergehalte en een minimale koolstofuitstoot al vele jaren beschikbaar is, stuitte de industrie op uitdagingen bij grootschalig gebruik, voornamelijk door het beperkte aanbod. ACT vertegenwoordigt een revolutionaire technologie doordat het de koolstofarme voordelen van traditioneel en nieuw koolstofarm cement vergroot en deze schaalbaar maakt als nooit tevoren.

Met ACT kunnen we de CO2-uitstoot drastisch verminderen voor 2030. Om de doelstellingen voor 2030 te bereiken, moeten we ons richten op alternatieve oplossingen voor snelle uitstootvermindering en voldoen aan de internationale doelstellingen voor het verminderen van CO2-uitstoot.

Technologieën voor koolstofarm cement spelen hierin een cruciale rol. Ze kunnen de vermindering van CO2-uitstoot versnellen en zijn beschikbaar voor de gehele cementindustrie. Op deze manier kan er tegen 2030 een snelle en aanzienlijke uitstootvermindering worden gerealiseerd en dat tegen minimale kosten.