• Nieuws
12 Jan 23 | 2 min read

Ecocem Benelux ondertekent circulair betonakkoord Vlaanderen

Ecocem Benelux ondertekent circulair betonakkoord Vlaanderen

Ecocem Benelux heeft deze week als eerste cementproducent het Circulair Betonakkoord Vlaanderen ondertekend. Met het Nederlandse betonakkoord als referentie hebben de projectpartners binnen het project Circulair Beton het initiatief genomen voor dit akkoord daarbij ondersteund door de Vlaamse overheid. De initiatiefnemers zijn: Groen Beton Vert, Buildwise, Vereniging van sloop-, ontmantelings- en recyclagebedrijven, Fedbeton en Embuild Vlaanderen. Als grootste producent van koolstofarm cement in Europa onderschrijft Ecocem de ambities van het nieuwe akkoord.

 

Het Vlaams Betonakkoord zoals dat nu is gepresenteerd, maakt werk van een drietal concrete ambities.

  • Binnen zeven jaar, dus tegen 2030 moeten 50% van de CO2-uitstoot van de productie van beton in Vlaanderen verminderen ten opzichte van die van 1990. Onder productie vallen ondermeer de ontginning, het hergebruik van grondstoffen, het transport, de bouw en installatie.
  • Ook tegen 2030 moeten alle nieuw te bouwen gebouwen betonnen elementen bevatten die maximaal gerecycled of hergebruikt kunnen worden. De elementen mogen bovendien geen stoffen meer bevatten die deze recycling kunnen verhinderen.
  • Tot slot is de ambitie vastgelegd om de volledige CO2-uitstoot van betonproductie tot nul te reduceren in 2050.  

 

Inmiddels hebben zo’n zestig partijen het Vlaams Betonakkoord ondertekend. Hieronder enkele grote aannemers, betonproducenten, overheidsorganisaties, certificeerders en recyclebedrijven. Cement, het belangrijkste ingrediënt in beton, is verantwoordelijk voor meer dan 90 procent van de ecologische voetafdruk. Ecocem is de eerste cementproducent die zijn handtekening onder het akkoord zet. Hiermee toont Ecocem nogmaals aan dat het koploper is op het gebied van duurzame, koolstofarme oplossingen voor cement en beton.

 

Wereldwijd is beton veruit het meest gebruikte bouwmateriaal en dit heeft een aanzienlijk effect op de wereldwijde CO2-uitstoot. Zo is de productie van cement alleen al verantwoordelijk voor ruim 7% van de globale uitstoot. Beton is echter voor 100% te recyclen als het bij sloop in een voldoende zuivere vorm vrijkomt. Bij groen of circulair beton is dat (in grote mate) het geval. De productie van dit groene en circulaire beton is in opmars, maar er is dringend een versnelling nodig. Die kan ondermeer gevonden worden in de productie van cement en beton. Met het Vlaamse Betonakkoord wil de sector administratieve en technische barrières wegnemen om deze ambitie waar te maken. Dit sluit aan bij de Europese doelstelling om de globale CO2-uitstoot met 50% te verminderen.

Ook interessant