Een radicale aanpak van het wereldwijde koolstofprobleem

De baanbrekende ACT-technologie van Ecocem vervangt op snelle en effectieve wijze 70% van de klinker, een essentieel ingrediënt van traditioneel cement dat verantwoordelijk is voor ongeveer 94% van de koolstofvoetafdruk van cement.

ACT vervangt klinker door een efficiënt gebruik van beschikbare alternatieve toeslagmaterialen en koolstofarme aanvullende cementachtige materialen (SCM’s). In feite bereikt deze technologie dezelfde resultaten als het conventionele cement dat in het verleden werd gebruikt, maar wel met een flinke verlaging van het klinkergehalte.

De meest veelbelovende strategie om de cementindustrie de komende 10 jaar snel koolstofarm te maken, is het maximaliseren van het gehalte aan toeslagmaterialen in cementmengsels.

Op dit moment bedraagt de gemiddelde CO2-voetafdruk per ton conventioneel cement in Europa meer dan 600 kg CO2 per ton cement. In vergelijking hiermee heeft ACT een aanzienlijk lagere koolstofvoetafdruk van minder dan 200 kg CO2 per ton cement.

Deze verbetering wordt bereikt door het gehalte aan reactieve bindmiddelen in cement, doorgaans bestaande uit klinker met een hoog koolstofgehalte, drastisch te verminderen en tegelijkertijd de hoeveelheid koolstofarme toeslagmaterialen in het cement radicaal te verhogen. Deze aanpak resulteert in aanzienlijke uitstootverlaging.

Door de hoeveelheid koolstofarme SCM’s in het bindmiddelelement verder te maximaliseren en het aandeel klinker met een hoog koolstofgehalte te minimaliseren, kunnen we cement produceren met een koolstofvoetafdruk die 70% lager is dan die van het gemiddelde Europese cement.

Klinkt eenvoudig, dus waarom is dit niet eerder gedaan?

Het produceren van cement met een hoog gehalte aan toeslagmateriaal en een laag watergehalte dat dezelfde prestaties levert als conventioneel cement is al geruime tijd technisch haalbaar gebleken. De uitdaging lag in het vertalen van deze innovaties vanuit het laboratorium naar de bouwplaats en het opschalen ervan naar beton dat goed werkt (vloeibaar genoeg om gemakkelijk te stromen gedurende enkele uren voordat het snel uithardt en tegelijkertijd tientallen jaren duurzaam blijft). Ecocem heeft een revolutionair systeem ontwikkeld waarmee cement met een hoog gehalte aan toeslagmateriaal en een laag watergehalte kan worden geproduceerd, dat presteert zoals conventioneel cement. Dit wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken van verschillende breed beschikbare toeslagmaterialen en lokaal geproduceerde SCM’s.

Het is een complex samenspel van deeltjesgrootteverdeling, nieuwe superweekmakers en specifieke wisselwerkingen tussen de gebruikte SCM’s. Belangrijk om te vermelden is dat voor het eindproduct, beton, net zoveel ACT-cement nodig is als bij het gebruik van conventioneel cement: 300-350 kg/m³ beton. Dit betekent een aanzienlijke vermindering van de koolstofuitstoot, van cementproductie tot aan beton.

ACT is het resultaat van tien jaar onderzoek en aanzienlijke investeringen in de ontwikkeling van een duurzame, koolstofarme, kosteneffectieve en gemakkelijk te produceren technologie.

“Deze technologie vereist geen ingrijpende aanpassingen aan de huidige productieprocessen van cement en beton en maakt gebruik van methoden en middelen die al in gebruik zijn.”

De overgrote meerderheid van de moderne cementfabrieken kan ACT implementeren zonder extra investeringen of aanpassingen; ze kunnen simpelweg hun bestaande middelen en lokale grondstoffen gebruiken.

ACT zorgt voor snelle beschikbaarheid van concurrerend geprijsd koolstofarm cement met een laag klinkergehalte. Ecocem wil de uitstoot van de wereldwijde cementindustrie snel verlagen. Daarvoor moet het bedrijf samenwerken met toonaangevende cementproducenten en de technologie zo breed en commercieel aantrekkelijk mogelijk beschikbaar maken.